Trosa kommuns Miljöpris

Elin van Dooren (föräldraledig)
Kommunekolog
Tel: 0156-520 24
elin.vandooren@trosa.se

Kommunstyrelsens ekoutskott utser årligen en person, grupp eller organisation som erhåller Trosa kommuns Miljöpris. Priset delas ut som erkänsla för en berömvärd insats för miljön och hållbar utveckling. Pristagaren erhåller diplom samt 5 000 kronor och prisutdelning sker på nationaldagen. 

Vem vill Du nominera till årets miljöpristagare?

Lämna ditt förslag med motivering senast den 28 april 2017 till Trosa kommun, ekoutskottet, 619 80 Trosa eller mejla rickard.osterlund@trosa.se

Miljöpristagare genom åren

2016 - Personalen på Korslöt återvinningscentral
2015 - Wappersta Gård
2014 - Camfil Svenska AB
2013 - Maria Kavcic  
2012 - Thomas Stenström
2011 - Tin & Per Carleson, vandrarhemmet STF Trosa/Lagnö Studio
2010 - Karl-Axel Reimer, fd. kommunekolog, Trosa kommun
2009 - Verksamheten Framsteget, Trosa kommun
2008 - ICA Supermarket, Vagnhärad
2007 - Erik Hedenstedt, Ekologiska Byggvaruhuset
2006 - Förskolan Tomtahill
2005 - Gösta Eriksson, entreprenör för Trosa hamn
2004 - Trosa Amatörfiskeklubb
2003 - Kyrkskolans miljöråd och arbetslagen i nya delen av Hedebyskolan
2002 - Lars-Göran Winqvist, Vagnhärads avloppsreningsverk
2001 - Björn Guterstam
2000 - Vitalisskolan 
1999 - Bo Rundquist
1998 - Irene Nordh