Trosaåns fiskevårdsområde

Elin van Dooren
Kommunekolog
Tel: 0156-520 24
elin.vandooren@trosa.se

För att vårda och utveckla fiskebestånden i Trosaån med omnejd finns sedan många år tillbaka ett så kallat fiskevårdsområde inrättat för delar av Trosaån. Under 2012 utvecklades fiskevårdsområdet till att även omfatta en del av kustområdet utanför Trosa. Idag omfattas åsträckan från Husby kvarn i Vagnhärad till Trosaåns mynning samt Tureholmsviken och större delen av vattnet runt Öbolandet. Alla fiskevattenägare inom fiskevårdsområdet är medlemmar i Fiskevårdsområdesföreningen.

Tillsammans med Trosa kommun och Trosa Amatörfiskeklubb arbetar Trosaåns Fiskevårdsområdesförening aktivt för att för att främja växt- och djurlivet inom fiskevårdsområdet. Arbetet syftar till att bevara Trosaåns mångfald, fiskbestånd och utmärkta sportfiske. Längs med ån finns informationsskyltar uppsatta och föreningen har tagit fram en folder med kartor över området och information om fiskeregler, fredningstider och naturvårdande åtgärder.

Under 2013-2014 har lekbottnar för fisk restaurerats vid Husby kvarn i Vagnhärad. Det innebär att sten i olika storlekar läggs ut i ån för att återskapa ett mer naturligt vattendrag med strömmande vatten. Det gör att öring och flera andra fiskarter som lever i ån trivs bättre och har godare uppväxtmöjligheter. Redan efter ett år kunde man i inventeringar se att antalet fiskyngel i området har ökat.   

Informationsfolder med fredningskartor

Årsmötesprotokoll

FVO årsmöte 2015

FVO årsmöte 2014

FVO årsmöte 2013

FVO årsmöte 2012

FVO årsmöte 2011

FVO årsmöte 2010