Vatten- och avloppspolicy

Elin van Dooren
Kommunekolog
Tel: 0156-520 24
elin.vandooren@trosa.se

Trosa kommunfullmäktige antog 2016 en ny Vatten- och avloppspolicy. Syftet med policyn är att belysa kommunens ambitioner för att uppnå en långsiktigt hållbar vatten- och avloppsförsörjning med hänsyn till miljö, säkerhet, hälsa och tillväxt. I policyn anges övergripande målsättning och ambitionsnivåer för planering av avloppsvatten, dagvatten och dricksvatten i kommunen.

Läs Trosa kommuns Vatten- och avloppspolicy här (PDF)