Minimeringsmästarna

Minimeringsmästarna

Elin van Dooren
Tel: 0156-520 24
elin.vandooren@trosa.se

Eija Karlsson
eija.karlsson@trosa.se
Tel: 0156-520 21  

I september drar Minimeringsmästarna igång i Trosa och Nyköping. Minimeringsmästarnas koncept är att deltagarna går med på att försöka minska sina avfallsmängder under ett års tid.

I perioder väger de sitt avfall för att se om och hur mycket detta har minskat. Deltagarna och projektledningen träffas sedan på ungefär sex tematräffar under året, exempel på teman som behandlas är matsvinn, kemikalier och textil. På träffarna utbyter deltagarna erfarenheter och får tips och inspiration från projektledningen och föreläsare. Utöver detta får deltagarna olika utmaningar som de ska genomföra till nästkommande tematräff, exempel på utmaningar är klädbytardag och att laga mat på rester.  

Eftersom en viktig del i Minimeringsmästarnas koncept är att sprida information om avfallsminimering till allmänheten och andra intresserade aktörer så bloggar deltagarna om sina erfarenheter, samt delar med sig av sina upplevelser i andra medier.

Inom kort kommer du att kunna anmäla ditt intresse här på trosa.se/minimeringsmastarna

Läs mer och anmäl dig till Minimeringsmästarna