Bidrag

Sara Fältskog Eldros
Kultur- och fritidskonsulent

Tel: 0156-522 19
sara.faltskogeldros@trosa.se

Föreningsbidragen är avsedda att vara ett stöd till de föreningar med säte i Trosa kommun. Verksamheten ska vara av demokratisk och ideell karaktär som syftar till att skapa en meningsfull och innehållsrik fritid med social samvaro. För att vara en bidragsberättigad förening krävs att vissa villkor uppfylls. Samtliga villkor och övriga regler hittar du på sidan Bidragsregler.

Exempel på verksamhetsbidrag

  • Aktivitetsbidrag
  • Lokal- och anläggningsbidrag
  • Ledarutbildningsbidrag
  • Bidrag för framställning av orienteringskartor
  • Utvecklingsbidrag
  • Bidrag till kulturverksamhet

Ansökan om bidrag gör du på våra blanketter som du sedan skickar till Kultur- och fritidskontoret. Merparten av det du söker, finner du i vårt Blankettarkiv.