Bilda en förening

Sara Fältskog Eldros
Kultur- och fritidskonsulent

Tel: 0156-522 19
sara.faltskogeldros@trosa.se

Ett rikt föreningsliv bidrar till att göra vår kommun trivsam och attraktiv. Om du tillsammans med några andra är intresserad av att bilda en förening, är du välkommen att kontakta Kultur- och fritidskontoret. Vi ansvarar för registrering av föreningar i kommunen, hjälper till vid nyregistrering samt handlägger det kommunala ekonomiska stödet till föreningslivet. Här är ansökningsblankett! För mer information läs mer under våra regler kring föreningsbidrag.

Läs också vad Skatteverket har för regelverk kring bildande av föreningar och stiftelser.