Lotterier

Sara Fältskog Eldros
Kultur- och fritidskonsulent

Tel: 0156-522 19
sara.faltskogeldros@trosa.se

Att anordna lotteri är ett utmärkt sätt att stärka en förenings kassa. Det kan också hjälpa en förening att förverkliga de mål man har satt upp. Viktigt att känna till är att lotteri med vinstutdelning alltid kräver tillstånd.

Ansökan om tillstånd

Ansökan om lotteritillstånd eller lotteriregistrering ska lämnas till Kultur- och fritidskontoret. Dessa båda blanketter finner du i kommunens blankettarkiv.

Lotteriinspektionen

Lotteriinspektionen är den myndighet som ska se till att lotterier, kasinospel och annan spelverksamhet i Sverige utövas lagligt, säkert och tillförlitligt. Lotterier som anordnas för allmänheten regleras i lotterilagen.

Lotteriinspektionens webbplats kan man bland annat ta del av lotterilagens föreskrifter och finna listor över typgodkända lotter.