Kommunikationer

Ingemar Bergström
Kollektivtrafiksamordnare
Tel: 0156–522 02

Hitta den smartaste resan till oss

Tåg

Från Vagnhärads station avgår tåg till Södertälje-Stockholm och till Nyköping-Norrköping. Restiden med tåg till Stockholm från Vagnhärad är knappt 40 minuter och till Nyköping cirka 30 minuter.

Buss

Trosabussen är en direktbuss från Trosa via Vagnhärad till Liljeholmen i Stockholm.

Trosa trafikeras av sex regionala busslinjer. På vardagar går ca 40 avgångar från Trosa mot Vagnhärad. Av dessa går huvuddelen väg 218 mot Vagnhärad och några via Västerljung. Via Västerljung går även vissa bussar mot Nyköping. Restiden med buss till Nyköping från Vagnhärad är ca 40 minuter och till Södertälje syd ca 30 minuter.

Bil

E4:an går genom Trosa kommun. Avståndet från Vagnhärad till Södertälje är drygt tre mil, till Stockholm är det sju mil och till Nyköping cirka fyra mil.

Parkering

Vid Vagnhärads station finns en pendlarparkering i direkt anslutning till buss och tåg. Vid Trosaporten i Trosa tätort finns en pendlarparkering i direkt anslutning till Trosabussen och Sörmlandstrafiken. Vid Vagnhärds pendlarparkering finns laddstolpe för el- och hybridbil.

Mer information 

Fler avgångar, billigare resor och en biljett
Sörmlandstrafiken med reseplanerare 
Samtrafiken 
Trosabussen  
TiM - Trafik i Mälardalen  
Ostlänken  - det kommande snabbtåget