Fler avgångar, billigare resor och en biljett

Sedan december 2016 har antalet avgångar utökats från 14 till 17 avgångar per dygn. Trafikutökningen byggs successivt på fram till 2020.

Nya pendlarbiljetter införs från hösten 2017 som kommer att gälla på både regionaltåg och den trafik som bedrivs av Länstrafiken Örebro, SL, UL, Sörmlandstrafiken, VL och Östgötatrafiken. Det blir därmed möjligt att göra en anslutningsresa utan krav på tilläggsbiljett, eller växelvis resa med t ex regionaltåg och SL-pendeltåg på samma sträcka. En biljett täcker allt.

Bland annat innebär det för resande Vagnhärad-Stockholm (med SL) en prissänkning om cirka 850 kr och för resande Vagnhärad-Södertälje (med SL) en kostnadssänkning om cirka 930 kr.