Anmälan och avgifter

Avgifter

Alla Kulturskolans kurser har avgiften 550 kr/termin. Vi garanterar minst 12 tillfällen per termin men kurserna följer i princip grundskolans läsår och därför blir det oftast fler tillfällen. Om du går en instrumentkurs samtidigt med en annan kurs, blir avgiften för instrumentkursen 300 kr/termin. Kostnad för instrumenthyra och materialavgifter för konst är 300 kr/termin.

Observera att avanmälan måste ske skriftligt av målsman innan terminsstart, påbörjad termin debiteras med full avgift.

Instrumentkurserna och instrumenthyran faktureras av Kulturskolan (Trosa kommun). En faktura skickas hem efter några veckor in på terminen.

Skicka din intresseanmälan med formuläret nedan eller med post till: Kulturskolan, Trosa kommun, 619 80 Trosa.
Länk till formuläret i pdf-format

Om du lämnar in den på annat sätt kan vi inte garantera att inlämningen registreras på rätt datum och risk finns då att hamna på fel plats i våra köer.

Vi meddelar dig när det finns möjlighet för ditt barn att börja på Kulturskolan i Trosa.
När du får en kursplats hos oss, raderar vi eventuella andra- och tredjehandsalternativ om du inte meddelar oss att du vill stå kvar i kö till dessa.

 

Anmälan

Härmed ställer jag mitt barn i kö till Kulturskolan i Trosa.

Fält markerade med * måste fyllas i.