Fiske

I Trosa kommun finns fina möjligheter till reglerat fritidsfiske i skärgården, Trosaån och insjöarna.

För att vårda och utveckla fiskebestånden i Trosaån med omnejd finns sedan många år tillbaka ett så kallat fiskevårdsområde. Syftet är att bevara Trosaåns mångfald, fiskbestånd och utmärkta sportfiske. En folder med kartor över området och information om fiskeregler, fredningstider och naturvårdande åtgärder kan du hitta här

I havet

Längs med hela kusten får du på både allmänt eller enskilt vatten fiska fritt med handredskap i form av metspö, kastspö, pirk eller liknande.

I insjöar

För fiske i sjöarna Sillen, Kvarnsjön, Långsjön och Gisesjön måste du erhålla fiskerättsinnehavarens tillstånd för att kunna fiska.

I Trosaån

På sträckan mellan kvarnplatsen i Vagnhärad till sjön Sillen måste du också erhålla fiskerättsinnehavarens tillstånd för att kunna fiska. På sträckan mellan kvarnplatsen och åns mynning kan du fiska med fiskekort. Den förvaltas av Trosaåns fiskevårdsområde.

Mer information

Fiskekort kan du köpa direkt hos Team Sportia, Snipan, OKQ8, Preem och Albinsgården. Du kan läsa mer om fiske i Trosa kommun på Trosa Amatörfiskeklubbs webbplats.