Konst i Kvarnen

Johan Eklind
Kultur- och fritidschef
Tel: 0156-520 79
Mobil: 070-316 20 79

Tack vare ett samarbetsavtal mellan Trosa kommun, Trosabygdens konstförening och Lenas kök ges lokala konstnärer möjlighet att kostnadsfritt ställa ut i Trosa kvarn. Det innebär att Trosa kommun har fått ytterligare en lokal för konstutställning, vilket länge efterfrågats.

Den konstnär som vill utnyttja möjligheten att ställa ut i Trosa kvarn ska kontakta Trosabygdens konstförening, som har åtagit sig uppdraget att förmedla och administrera utställningsplats. Konstnären är själv ansvarig för att hänga och ta ner sin utställning. En utställningsperiod är i dagsläget max två veckor.

Länkar

Trosabygdens konstförenings webbplats

Regler för konstutställningar i Trosa kvarn