Kulturpriset

Sara Fältskog Eldros
Kultur- och fritidskonsulent

Tel: 0156-522 19
sara.faltskogeldros@trosa.se

Kultur- och fritidsnämndens kulturpris för 2016

Jim Axén tilldelades priset för sitt förtjänstfulla arbete med S:ta Annas konstutställningar samt för inivativet till bildandet av Trosabygdens konstförening. Han belönades öven för sina utsmyckningar av det offentliga rummet genom Flotten i Vagnhärads centrum och den nyskapande dopfunten i Trosa Stadskyrka.

Motivering:

"Jim Axén tilldelas Trosa kommuns kulturpris för hans förtjänstfulla arbete med S:ta Annas konställningar, för inivativet till bildandet av Trosabygdens konstförening samt utsmyckning av det offentliga rummet genom Flotten i Vagnhärads centrum. Jim är även konstnären bakom den nyskapande dopfunten i Trosa Stads kyrka."

Trosa kommun delar årligen ut ett Kulturpris. Prissumman för  utgörs av 3 000 kr. Juryn bestod av kultur- och fritidsnämndens ordinarie ledamöter samt kultur- och fritidskonsulenterna.