Vatten & avlopp

Rune Larsen
VA-/Renhållningsingenjör
Tel: 0156-520 31
rune.larsen@trosa.se

Tekniska enheten ansvarar för drift, nybyggnad och underhåll av kommunens ledningsnät, reningsverk, pumpstationer och vattenverk. Ledningsnätets totala längd är 181 000 meter och är fördelat på fyra verksamhetsområden: Trosa, Vagnhärad, Västerljung samt Stensund/Krymla.

Vattenmätarbyte 2017

Trosa kommun byter under 2017 ut gamla vattenmätare. Totalt berörs 650 hushåll i hela kommunen. Bytet utförs av kommunens avtalade entreprenör Trotab, som tar kontakt med berörda fastighetsägare.

För ytterligare information, kontakta Trotab på tel. 0156-350 650 eller www.trotab.se

Mer information

E-faktura från Trosa kommun
Svenskt vatten
Vattenvård i Trosa kommun 
Fyllning och tömning av privata pooler

Teknisk handbok