Trosa hempartner

Utförare av serviceinsantser

Läs mer

Wonabee AB

Utförare av omvårdnads- och serviceinsatser

Läs mer

Naturdesign

Utförare av serviceinsatser

Läs mer

Trosa Allservice

Utförare av serviceinsatser

Läs mer

Kommunal hemtjänst

Utförare av omvårdnads- och serviceinsatser

Läs mer

Broschyrer över utförare

Företag måste först bli godkända av kommunen för att de ska kunna ingå i din möjlighet att bestämma utförare. För att bli godkänd måste företagen uppfylla de krav som kommunen ställt. Framför allt gäller det att företaget och dess personal har de nödvändiga kunskaper och erfarenheter av de tjänster de erbjuder.

Läs mer