Trygghetsboende

Trygghetslägenhet är en ordinär bostadsform för äldre personer. I kommunen finns det 34 stycken Trygghetslägenheter i Trosa samhälle på Rodergatan 3, i samma fastighet som Trosagårdens äldreboende. Trygghetslägenheter erbjuder oftast mer service än i övrigt ordinärt boende. På Rodergatan finns det tillgång till matsal, där lunch serveras och gemensamhetslokal samt närhet till Pensionärernas hus i Trosa.

Det finns även några lägenheter i Västerljung på Ljungvägen 3-13 för personer med funktionsnedsättning. På denna adress finns ingen extra service.

För att få ställa sig i kö till kommunens Trygghetslägenheter ska sökande vara mantalsskriven i kommunen och över 65 år, medsökande behöver inte vara över 65 år. Vid inflyttning så ska sökande vara fyllda 70 år, medsökande behöver inte vara över 70 år. Tillgodoräknande av kötid börjar räknas först efter att sökande är fyllda 70 år.

Kontaktansvarig för trygghetslägenheter är Eva Lundmark tel:0156-520 00.