Relaterade länkar

Per-Uno Nilsson
Myndighetschef
Vård och omsorg
Tel: 0156 - 521 22

Sofia Carlström
Biståndshandläggare - Vagnhärad/Västerljung
Tel: 0156 - 520 00
 

Jessica Eriksson
Biståndshandläggare - LSS/SoL
Tel: 0156 - 520 00

Marie Lindquist-Hull
Biståndshandläggare
Tel: 0156 - 520 00
marie.lindquist-hull@trosa.se 

Matilda Nilsson
Biståndshandläggare - Trosa
Tel: 0156-520 00
matilda.nilsson@trosa.se

Sejla Salkic
Biståndshandläggare - LSS/SoL
Tel: 0156-520 00
sejla.salkic@trosa.se

Råd vid funktionsnedsättning

Myndighet för delaktighet

Handikapp organisationer

Handikapp föreningar

Hjälpmedelsinstitutet

Personligt ombud

Lagtext LSS

Lagtext SoL

Socialtjänstlagen

Läs mer om funktionsnedsättning på 1177 Vårdguiden.

Annat stöd för dig med funktionsnedsättning

Du som har en funktionsnedsättning kan också söka stöd som styrs av andra lagar än LSS – till exempel bostadsanpassningsbidrag och färdtjänst. Om din funktionsnedsättning är lättare eller tillfällig kan du också få stöd enligt Socialtjänstlagen (SoL). Din handläggare kan hjälpa dig om du är osäker.