Stöd till dig som vårdar anhörig

Jessica Wride
Anhörigkonsulent

Industrigatan 8A
619 80Trosa
Tel: 0156-523 50

Tisdagar med anhörigstöd

Första tisdagen varje månad
– träff med olika teman 
för anhörig till personer
med psykiskohälsa.
18:00-20:00 Myndighetskontoret
Industrigatan 8A

Andra tisdagen varje månad 
för anhörig till närstående med minnesproblematik. 
18:00-20:00 Rådstugan 
Biblioteket Trosa

Tredje tisdagen varje månad 
- Föräldrar med barn, ungdom
och vuxna närstående med
NPF diagnos grupp.
18:00-20:00 "Navet" 
Biblioteket Vagnhärad

Fjärde tisdagen varje månad  
för anhörig till personer 
med cancer. 
18:00-20:00 Rådstugan 
Biblioteket Trosa

 

Kommunen erbjuder stöd till dig som är anhörig och som vårdar eller stödjer en närstående som är långvarigt sjuk, äldre, har en funktionsnedsättning eller ett missbruk/beroende.

Anhörig kan vara en någon i familjen, en partner eller nära släkting. Det kan också vara nära vänner eller grannar.

Anhöriga står för en mycket stor och betydelsefull del av vården av närstående. Anhörigstöd syftar till att fysiskt, psykiskt och socialt stödja dig som anhörig. Stödet beror på dina behov och den livssituation du befinner dig i.

Du som vårdar en närstående kan kostnadsfritt och utan biståndsbeslut få stöd i form av

  • information och råd
  • enskilda stödsamtal
  • anhörigcirklar/anhöriggrupper
  • föreläsningar.

Du och den du vårdar kan också få insatser beviljade efter en behovsbedömning, till exempel

  • avlösning i hemmet
  • dagverksamhet för personer med demenssjukdom
  • hemtjänst
  • avlastningsplats/växelvård
  • trygghetslarm
  • korttidsvistelse/stödfamilj.

Du kan vända dig till kommunens anhörigkonsulent för att få svar på dina frågor om anhörigstöd. Vill du ansöka om en biståndsbedömd insats kan du direkt kontakta biståndshandläggare eller LSS-handläggare. Se kontaktuppgifter här till höger.

Är du anhörig till en person med missbruk/beroende, läs mer om anhörigstöd här.