Psykisk ohälsa/funktionsnedsättning

Per-Uno Nilsson
Myndighetschef
Vård och omsorg
Tel: 0156 - 521 22

Sofia Carlström
Biståndshandläggare - Vagnhärad/Västerljung
Tel: 0156 - 520 00
 

Jessica Eriksson
Biståndshandläggare - LSS/SoL
Tel: 0156 - 520 00

Marie Lindquist-Hull
Biståndshandläggare
Tel: 0156 - 520 00
marie.lindquist-hull@trosa.se 

Matilda Nilsson
Biståndshandläggare - Trosa
Tel: 0156-520 00
matilda.nilsson@trosa.se

Sejla Salkic
Biståndshandläggare - LSS/SoL
Tel: 0156-520 00
sejla.salkic@trosa.se

Du som har en långvarig psykisk funktionsnedsättning kan behöva olika former av stöd i din vardag.

I Trosa kommun finns olika insatser som är särskilt riktade till personer med psykisk funktionsnedsättning, exempelvis:

  • Socialt stöd
  • Boendestöd
  • Dagverksamhet

Alla stöd- och hjälpinsatser ska ges så att du kan leva ett så oberoende och självständigt liv som möjligt. Dessa insatser ges enligt socialtjänstlagen och ska sökas via Biståndshandläggare i kommunen.

Du kan också ansöka om andra insatser som riktar sig till personer med olika former av funktionsnedsättning, till exempel hemtjänst, matdistribution eller kontaktperson.

Personligt ombud kan tillsammans med dig se vad du behöver och vara ett stöd för dig i dina kontakter med myndigheter och sjukvård.

Mer information

Socialtjänstlagen