Fritidshuset

Per-Uno Nilsson
Tf Vård- och omsorgschef
Myndighetschef 
Vård och omsorg
Tel: 0156 - 521 22

Fritidshuset är en verksamhet som riktar sig till dig som har ett LSS- eller SOL-beslut.

Verksamheten har utvecklats genom ett samarbete mellan Fodergången, Rubinen och Trosa Fritidsgård och
är tänkt som en mötesplats för alla åldrar.

Personal från Fodergången och Rubinen finns på plats.

Fritidshuset har sin verksamhet i Tomtaklintskolans fritidsgård.

Mer information

Aktuella aktiviteter på Fritidshuset
Broschyr om Fritidshuset