Gågator

Christoffer Eriksson
gatu-/parkingenjör
Tel: 0156-522 21
Mobil: 070-239 14 10

På en gågata gäller följande trafikbestämmelser:

  • Bilister får endast köra till gågatan för transport av gods och boende
  • Fordonsförare har väljningsplikt mot gående
  • Fordon får inte föras med högre hastighet än gångfart
  • Man får cykla, åka skateboard, inlines o.d., men gående har givetvis företräde
  • Fordon får inte parkeras på annan plats än vid särskilt anordnade parkeringsplatser

Inom ett gångfartsområde gäller följande:

  • All trafik sker på de gåendes villkor
  • Fordon, även cyklar, får inte köra fortare än gångfart
  • Fordon har väjningsplikt mot gående
  • Man får bara parkera på särskilt anordnade parkeringsplatser
  • Till skillnad från en gågata är det dock inte förbjudet med motordrivengenomfartstrafik

Håll utkik efter våra skyltar som talar om var gågatorna börjar och slutar. Skyltningen synliggör gågatorna och bidrar till en säkrare gatumiljö.


Gågata


Gågata upphör


Gångfartsområde


Gångfartsområde upphör