Offentlig mark

Christoffer Eriksson
gatu-/parkingenjör
Tel: 0156-522 21
Mobil: 070-239 14 10

Här samlar vi information om hur du som medborgare eller företagare får utnyttja offentlig mark som upplåts av kommunen. Läs mer under respektive rubrik.

Torghandel

Här hittar du mer information om vilka bestämmelser som gäller för torghandel i Trosa kommun. Torgplatser administreras av Trosa Turism AB, tel. 0156-522 22.

Schakttillstånd

Om du som entreprenör tänker schakta på offentlig mark krävs tillstånd från kommunen. I Blankettarkivet hittar du tillståndsansökan samt gällande anvisningar för grävning i allmän mark.

Offentlig plats

För att få lov att använda offentlig mark krävs det ibland tillstånd. På den här sidan informerar polisen om vilka tillstånd som krävs, och hur man ansöker om dessa.