Parker

Christoffer Eriksson
gatu-/parkingenjör
Tel: 0156-522 21
Mobil: 070-239 14 10

Trosa kommun är en lummig och grön plats. Man behöver inte färdas långt utanför samhället för att ta del av sköna naturupplevelser i såväl skogsmark som havsband. Även tätorterna erbjuder flera gröna och blomstrande oaser.