Parken i Västerljung

Under sommaren 2012 har arbetet med att skänka gräsplanen väster om Kyrkskolan en tydligare parkkaraktär avslutats. Under vecka 39 slutförs planteringsarbetet, där även eleverna på Kyrkskolan kommer att vara delaktiga.

Nya gångstråk kompletterar de befintliga, gamla döda träd tas ner och ersätts av nya. Det existerande buskaget behålls, och förstärks av en perennplantering, och ny parkmöblering i form av soffor installeras. I samband med detta kommer vi även att renovera lekparken, som ligger i anslutning till parken.

Den stora gräsytan intill parkplanteringen pryds av två mycket speciella träd: en Nordmannsgran (Abies nordmanniana) och en Coloradogran (Abies concolor).

Källa: Bengt Erik Bengtsson, Trosa och Hans Rydberg, Gnesta