Husbilsparkering

Karta över ställplatser/husbilsparkering i Trosa kommun

I Trosa Gästhamn finns ca 6 platser med el. Som gäst kan du som gästar ställplatsen tömma latrin och sopor samt fylla på vatten. Priset är 160 kr/dygn.

Vid ABC-bryggorna (se kartan i länken ovan) finns en ställplats för husbilar som rymmer ca 13 parkeringsplatser. Avgiften är 100 kr/dygn, max 24 timmars parkering. Denna parkering drivs också av Trosa Gästhamn. Du betalar avgiften för parkeringen hos Trosa Gästhamn där även sop- och latrintömning finns. El och vatten erbjuds ej i dagsläget. Här kan du läsa mer om Trosa Gästhamn.

Trosa havsbad och camping finns det en avgiftsbelagd campingplats för husbilar, tält och husvagnar. Läs mer om Trosa havsbad på www.trosahavsbad.se .

Om ovan ställplatser är fulla hänvisar vi till infartsparkeringen vid väg 218, i höjd med ICA Trossen. Där är det gratis att parkera, och parkeringstiden är max 24 timmar. Återvinningsstation för förpackningar pch textilier finns i direkt anslutning. Ingen övrig service erbjuds på denna plats.

Den gamla husbilsparkeringen på Askögatan är nu avstängd för fordon med över 2,5 m i höjd. Här finns nu enbart personbilsparkering, max 24 h. Även parkeringen på Västra hamnplan är avsedd enbart för personbilar, klass I.

 

Räddningsverket rekommenderar

Står tält och vagnar för tätt är risken stor att en brand sprider sig till grannarna. Det är viktigt att rekommenderade avstånd hålls. Det är ditt eget ansvar som campinggäst att se till att avstånden till dina grannar hålls. Avståndet mellan två campingenheter eller mellan en campingenhet och ett tält bör vara minst fyra (4) meter.

Avståndet mellan två tält bör vara minst tre meter. Med campingenhet menas husvagn eller husbil inklusive eventuellt förtält eller liknande.