Sopning och sandupptagning

Christoffer Eriksson
gatu-/parkingenjör
Tel: 0156-522 21
Mobil: 070-239 14 10

Sopning och sandupptagning av kommunala gator och vägar utförs av kommunens drift- och underhållsentreprenör TROTAB.

Totalt underhåller TROTAB ca 6 mil kommunala gator/vägar samt ca 2,5 mil gång- och cykelvägar.

TROTAB påbörjade arbetet med att sopa gator och vägar rena från sand och grus när snön smält och vi har frostfria nätter. Det brukar vara i slutet av mars/början av april. Därefter tar det cirka 6-7 veckor innan allt grus tagits upp. Exakt schema meddelas på trosa.se inför varje säsong.

För mer information, kontakta TROTAB, tel. 0156-350 650, www.trotab.se.