Trappan

Karin Åsebring
Familjebehandlare
Tel: 0156-52338
Vxl: 0156-520 00
karin.asebring@trosa.se

Samtal med barn och ungdomar som upplevt våld i familjen

Barn och ungdomar som upplevt våld i nära relationer kan erbjudas individuell krisbearbetning i form av Trappansamtal. Trappan är en metod för enskilda samtal med våldsutsatta barn och ungdomar. Metoden har utvecklats av organisationen Rädda Barnen.

Målsättning med samtalen är att barnet/den unge:

    • får möjlighet att bearbeta det han eller hon varit utsatt för
    • får stöd i att närma sig och konfrontera verkligheten och våldsupplevelsen
    • får möjlighet att fritt uttrycka sina känslor och hjälp med att rekonstruera våldshändelsen
    • får kunskap om normala reaktioner i samband med våldsutsatthet

Samtalen syftar till att barnet/den unge får hjälp att förstå mer av de egna behoven, tankarna och känslorna, och kunskap om normala reaktioner efter att ha varit med om otäcka, traumatiska händelser.

 Så här går det till:

- Vårdnadshavare ger sitt samtycke till att barnet/den unge erbjuds samtal

- Trappansamtalen inleds med föräldrasamtal med fokus på barnets/den unges upplevelser av våld

- Första samtalet sker vanligtvis tillsammans med vårdnadshavare

- Barnet/den unge kommer på enskilda samtal, 6-9 gånger

- Under samtalen arbetar vi med olika pedagogiska material som är anpassade efter barnets/den unges ålder

- Avslutande samtal med vårdnadshavaare gemensamt med barnet/den unge

För mer information och kontakt:

Karin Åsebring
Familjebehandlare
Barn- och familjeenheten
Tel: 0156-52338
Vxl: 0156-520 00