Avgifter

Personer som får hemsjukvård betalar en avgift på 155 kr per månad.
Ett enstaka hembesök av Hälso- och sjukvårdspersonalen kostad 155 kr per besök.

Avgifterna ingår i maxtaxan för hemtjänst. Maxtaxan är beslutad av riksdagen och innebär att ingen ska behöva betala mer än 1.772 kr månad för alla sina hemtjänstinsatser.

Avgiften ingår ej i landstingets högkostnadsskydd. 

Läs mer....