Patientsäkerhet

Trosa kommun arbetar förebyggande med att se till att det finns system och rutiner för att fel inte ska begås i vården som leder till att patienter utsätts för skador. I det arbetet ingår bland annat att skriva patientsäkerhetsberättelser varje år.

Enligt patientsäkerhetslagen ska vårdgivare dokumentera sitt patientsäkerhetsarbete i en patientsäkerhetsberättelse varje år. Berättelsen ska beskriva vad verksamheten gjort för att reducera antalet tillbud och negativa händelser och vilka resultat man har uppnått.