Sjuksköterska

Sjuksköterska hemsjukvården
 Tel: 0156-523 87

Sjuksköterska Häradsgården

Tel: 0156-521 84

Sjuksköterska Ängsgården

Tel: 0156-521 11

Sjuksköterska Trosagården
Tel: 0156-521 44
 

Kommunens sjuksköterskor och distriktssköterskor gör hembesök till den som
bedömts behöva hemsjukvård. Det gäller både om man bor i ordinärt boende eller i
en lägenhet på ett särskilt boende.

Sjuksköterskor och
distriktssköterskor arbetar på läkarordination. De kan hjälpa dig med
medicinhantering, såromläggning, provtagning, smärtlindring, vård i livets
slutskede, utprovning av inkontinenshjälpmedel mm. Sjuksköterskor instruerar
också omsorgspersonal att utföra många sjukvårdsuppgifter.


Trosa kommun samarbetar med Sörmlands Landsting vid specialiserad sjukvård
som kan utföras i hemmet.