Begravning av häst

Susanne Rosqvist
Miljöinspektör
Tel: 0156-520 97
susanne.rosqvist@trosa.se

Från och med 1 februari 2015 krävs det inte längre tillstånd från länsstyrelsen för att begrava en häst på den egna fastigheten. Däremot gäller att val av plats ska väljas med omsorg så att risker för människors och djurs hälsa förebyggs och minimeras.

Val av plats

Avstånd till närmaste dricksvattenbrunn eller annan dricksvattentäkt ska vara mer än 100 meter.

Avstånd till vattenförande dike eller vattendrag ska vara mer än 50 meter.

Avstånd från botetn av gravven till högsta grundvatenyta uner året ska vara minst en meter.

Marken ska helst bestå av lera.

Graven ska vara tillräckligt djup, minst 1,5 meter, så att vilda djur inte kan gräva upp hästen.

Graven får inte placeras inom ett vattenskyddsområde eller vid en fornlämning.

Observera att andra åtgärder kan krävas vid risk för spridning av smittsam sjukdom. Vid misstanke om allvarlig smittsam sjukdom ska ni kontakta en veterinär. 

Dokumentation

Dokumentation på mängd och art av djur som grävts ned samt datum och plats för nedgrävning ska upprättas och sparas i minst 2 år. 

Hästpass

När en häst avlivas, slaktas eller dör på annat sätt ska hästpasset ogiltligförklaras och makuleras. Passet ska skickas tillbaka till den organisation som utfärdat det.