Resecentrum i Vagnhärad

Hans-Erik Eriksson
Koordinator Ostlänken
Tel: 0156-520 35

Ostlänken kommer att betyda särskilt mycket för Vagnhärad, där kommunen planerar och genomför en långsiktig satsning på attraktiv utveckling. Ett nytt resecentrum vid Ostlänken norr om tätorten är en viktig del i satsningen. Kommunen har redan börjat arbetet i Vagnhärad med att utveckla fritidssektorn, förbättra den offentliga miljön (bland annat upprustning av Vagnhärads torg) och skapa nya möjligheter till omfattande bostadsbebyggelse med handel och verksamheter vid Solberga. Klicka här för att läsa mer om planarbetet för Solberga.

Trafikverkets förslag till spårlinje visar resecentrums läge i stort. Samrådsprocessen och den fortsatta projekteringen kommer att lägga fast det slutliga läget. Just nu tyder allt på att Ostlänken kommer att gå på bro över väg 218 i öster fram till Fredriksdalsvägen i väster. Vid resecentrum kommer bron att ha fyra spår, varav de yttersta på varje sida kommer att användas av tåg som stannar i Vagnhärad. Därför ska 250 meter långa plattformar med väderskydd byggas vid de yttre plattformarna. I övrigt består resecentrum av bland annat stationshus, bussterminal, bil- och cykelparkering, uppställningsplatser för taxi samt plats för dem som hämtar och lämnar resenärer.


2015-11-23.

Illustrationen är hämtad från Trafikverkets material vid Öppet Hus i Vagnhärad och visar Ostlänken som en bred, orange linje. Resecentrums läge mellan Fredriksdalsvägen och f d Risevids gård antyds genom att linjen breddas ytterligare.  

Mer information om Ostlänkens sträckning finns på Trafikverkets webbplats 

Mer information

Varför behövs Ostlänken?

Stor investering och lång planeringsprocess

Viktiga händelser

Vald korridor

Planeringsprocessen 

Resecentrum i Vagnhärad

Nyköping-Östgötalänken AB