Anhörigprogram

Jan Svedman
Alkohol- och drogterapeut
Tel: 0156-523 37

För dig som på något sätt drabbats av en annan persons bruk av alkohol eller någon annan drog erbjuder Trosa kommun ett anhörigprogram.  Du kan vara make/maka, sambo, särbo, förälder, vuxet barn, syskon, vän eller arbetskamrat.

Man räknar med att det runt varje drogberoende finns fyra till fem personer som får sin livskvalitet försämrad.

Ibland kan en förändrad attityd hos närstående få den beroende att ta emot hjälp. Men du har rätt att få hjälp för din egen skull även om den beroende inte söker hjälp eller inte finns kvar i din närhet.

Programmet bygger på erfarenheter från Al-Anon (Alcoholic Anonymous Family groups) och kognitiv beteendeterapi. Syftet är att du som anhörig/närstående, genom kunskap från föreläsningar och i samtal med andra i samma situation, ska få ökad insikt om hur du kan förbättra din livssituation och ditt förhållande till den beroende.

Programmet är kostnadsfritt för dig som har en anhörig i behandling eller bor i kommunen.

När: 1 mars – 5 april 2017        Onsdagskvällar 17.30 - 20.00

Var: Tomtaklintgatan 2 D, OBS! ny entré 20 m till vänster om socialkontoret

 För mer information och anmälan av intresse kontakta

Jan Svedman                                                                                                            
Alkohol- och drogterapeut
Telefon: 0156-523 37                                                                                                         
jan.svedman@trosa.se