Öppenbehandling

Jan Svedman
Alkohol- och drogterapeut
Tel: 0156-523 37

Vid behov anordnar Trosa kommun öppenbehandlingsgrupper. Öppenbehandling är lämplig för dem som har problem med alkohol eller andra droger och har en social förankring i form av familj och/eller arbete.

Behandlingen bygger på att det kemiska beroendet är en bio/psyko/social sjukdom som är kronisk och progressiv, men behandlingsbar. Grundfilosofin i behandlingen är AA:s (Anonyma Alkoholister) 12-stegsprogram.

Anhörigprogram är en viktig del i behandlingen. Öppenbehandlingen är kostnadsfri för boende i Trosa kommun.

Mer information
Drugsmart är en webbplats som handlar om alkohol, narkotika och tobak. Där hittar du massor av information oavsett om du är allmänt intresserad eller behöver råd och hjälp.
CAN, Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning, har till uppgift att sprida information om alkohol och andra droger.  
Folkhälsomyndigheten utvecklar och förmedlar kunskap för bättre hälsa.
Socialstyrelsen är en statlig myndighet som värnar hälsa, välfärd och allas lika tillgång till god vård och omsorg.
Anonyma Alkoholister
Anonyma Narkomaner
Al-Anon Familjegrupper
Dina rättigheter och möjligheter i beroendevården