Ungdomsarbete

Ungdomssamordnare
Mathilda Rosenwall
Tel: 0156-523 34
mathilda.rosenwall@trosa.se

Socialkontoret har en ungdomssamordnare och en ungdomshandläggare i Trosa kommun som arbetar inriktat mot ungdomar i samarbete med polis, skola och fritidsgårdar. I deras arbetsuppgifter ingår:

ART-träning

ART, Aggression Replacement Training (Goldstein, 1987, 1999) är ett aktivt angreppssätt som består av tre fristående men kompletterande metoder som hålls i gång parallellt, optimalt en gång/vecka.

ART-träning består av tre delar:

  • Interpersonell färdighetsträning, inlärning och övning av femtio grundläggande sociala färdigheter.
  • Ilskekontrollträning, tekniker för att hantera provokationer och signaler på ilska.
  • Moralträning, dilemmadiskussioner för att öka ansvarsfulla resonemang och sociala värderingar. 

Haschavvänjningsprogram

Vid långvarigt cannabismissbruk försämras tankefunktionerna och förmågan till reflektion minskar. Detta leder till en känsla av utanförskap; att inte förstå och bli förstådd av sin omgivning. Till slut förlorar cannabisrökaren den intellektuella kontrollen över sitt liv och han alternativt hon behöver då intensiv och kvalificerad hjälp att sluta missbruka.

Haschavvänjningsprogrammet är ett individuellt, strukturerat samt pedagogiskt program som genomförs under 6 veckor plus 6 veckor.

Fas 1: Medicinsk inriktning med fakta om cannabis
Vecka 1-2 samtal 3ggr/v

Fas 2: Känslomässig bearbetning och sortering
Vecka 3-4 samtal 3ggr/v

Fas 3: Social inriktning och fortsatt planering med återfallsprevention
Vecka 5-6 samtal 3ggr/v

Fas 4: Stödkontakt utifrån de behov som framkommit
Vecka 7-12 Samtal 1 gång/v

Målgrupp
Personer som missbrukar cannabis, vill sluta och är motiverade till behandling. Programmet vänder sig till boende i Trosa kommun. Samtal ca 50 minuter. Vi arbetar med blädderblock, bilder och hemuppgifter.

Nykterhet
Både vad gäller narkotika och alkohol under programmet.

Stödkontakt
Efter programmet 1 gång/vecka under 6 veckor utifrån individuella behov samt återfallsprevention. För ytterligare information kontakta personer nedan.

Kontaktinformation
Vakant

Besöksadress
Socialkontoret
Tomtaklintgatan 2
619 80 Trosa

Du kan även vända dig till:
Läs mer om utbrott på 1177 Vårdguiden. 
Barnavårdscentralen 
Ungdomsmottagningen i Trosa
Barn- och ungdomspsykiatriska kliniken i Nyköping