ART-träning

Ungdomssamordnare
Mathilda Rosenwall
Tel: 0156-523 34
mathilda.rosenwall@trosa.se

ART Aggression Replacement Training (Goldstein, 1987, 1999) är en multimodal modell för att arbeta med i första hand antisociala barn och ungdomar. ART är ett aktivt angreppssätt som består av tre fristående men kompletterande metoder som hålls i gång parallellt, optimalt en gång/vecka.

ART-träningen består av tre delar:

  • Interpersonell färdighetsträning, inlärning och övning av femtio grundläggande sociala färdigheter.
  • Ilskekontrollträning, tekniker för att hantera provokationer och signaler på ilska.
  • Moralträning, dilemmadiskussioner för att öka ansvarsfulla resonemang och sociala värderingar.