Cannabisprogrammet

Ungdomssamordnare
Mathilda Rosenwall
Tel: 0156-523 34
mathilda.rosenwall@trosa.se

Cannabisprogrammet består av ett 6 veckors strukturerad stödkontakt som är:

  • Individuellt
  • Strukturerat
  • Pedagogiskt

Målgruppen är ungdomar upp till 23 år som missbrukar hasch och marijuana, som vill sluta och är motiverade till behandling.

Programmet kan också göras individuellt och användas även där man misstänker missbruk eller där man befinner sig i riskzonen.

Föräldramedverkan ingår i programmet, mitt i och efter programmets slut.

Efter programmet har man fortsatt kontakt utifrån individuella behov samt återfallsprevention.

Känner du någon som skulle behöva genomgå Cannabisprogrammet?