Medling

Ungdomssamordnare
Mathilda Rosenwall
Tel: 0156-523 34
mathilda.rosenwall@trosa.se

Sedan 080101 måste varje kommun enligt lag erbjuda medling när någon har begått ett brott där det finns ett brottsoffer.

Medling är till för dig som har blivit utsatt för brott eller har begått brott som t ex rån, stöld, inbrott eller misshandel. Medlingens grundtanke är att ett möte ska äga rum mellan den unga person som begått brott och den person som drabbats av det. Mötet sker tillsammans med en neutral medlare från socialtjänsten.

Medling är frivilligt och ska gynna båda parter. Syftet är att minska de negativa följderna av brottet genom att tala om det som hänt.

Varför medling?

För brottsoffret kan det vara viktigt att beskriva sin upplevelse av det som hänt. Den som begått brottet får möjlighet till ökad insikt om konsekvenserna. Många har också behov av att be om ursäkt.

Är du intresserad av medling?

Medlingsverksamheten i Trosa bedrivs av socialtjänstens Barn- och familjegrupps ungdomssamordnare i samarbete med åklagare och polis. Du kan själv ta initiativ till medling genom din utredare hos polisen, socialsekreterare eller genom att direkt kontakta ungdomssamordnaren.