Ungdomsbehandlare

Ungdomssamordnare
Mathilda Rosenwall
Tel: 0156-523 34
mathilda.rosenwall@trosa.se

Socialkontoret har ungdomssamordnare i Trosa kommun som arbetar inriktat mot ungdomar i samarbete med polis, skola och fritidsgårdar. I ungdomssamordnarens arbetsuppgifter ingår även:

· samtalsstöd för ungdomar
· medling vid brott (se separat rubrik)
· ungdomstjänst med påverkansprogram (se separat rubrik)
· fältverksamhet
· ART-utbildning
· Haschprogram

Ungdomssamordnaren kan man ta kontakt med anonymt.