Ungdomstjänst

Ungdomssamordnare
Mathilda Rosenwall
Tel: 0156-523 34
mathilda.rosenwall@trosa.se

Ungdomstjänst är en påföljd som ungdomar i åldrarna 15-18 år kan dömas till av domstol. Det innebär att ungdomarna oavlönat arbetar av sin påföljd på en arbetsplats under uppsikt av handledare. Målet med ungdomstjänst är att bryta kriminallitet genom en snabb och tydlig åtgärd.

Kommunens ansvar är att ta vid där domstolen slutar och se till att ungdomarna får en arbetsplats som är rätt utformad kan vara en tydlig och pedagogisk påföljd. I Trosa kommun är det Barn- och familjegruppens ungdomssamordnare som organiserar verksamheten. När domstolen dömt någon till ungdomstjänst överlämnas ärendet till socialtjänsten som avgör personens lämplighet för olika uppgifter.

En person kan dömas till mellan 20 och 150 timmars ungdomstjänst, antalet timmar beror på brottets karaktär bland annat.

Påverkansprogram

De ungdomar som behöver kan också få stöd till personlig förändring genom påverkansprogram. Några av timmarna för ungdomstjänst kan användas till påverkansprogram och samtal om brottet.

Har du en arbetsuppgift att erbjuda?

Socialtjänsten söker lämpliga arbetsuppgifter till ungdomstjänsterna inom offentligt sektor, föreningar eller privat verksamhet. Du som är arbetsgivare och har en arbetsuppgift att erbjuda är välkommen att höra av dig till Barn- och familjegruppens ungdomssamordnare.