Våld och övergrepp mot barn

Samordnare Barnahus
Tel: 0155-24 84 60

Barnahus Nyköping

På Barnahus vill vi erbjuda en trygg och barnvänlig miljö för barn upp till 18 år som misstänks vara utsatta för vålds- eller sexualbrott. Barnet står i centrum för myndigheternas utredningar och barnet och dess familj ska få det krisstöd de behöver.

Barnahus Nyköping är knutpunkten för samverkan mellan socialtjänsten i Nyköping, Oxelösund, Gnesta, Trosa, Katrineholm, Flen och Vingåker, Polismyndigheten, Landstingets Barn- och Ungdomspsykiatri (BUP) och Barn- och ungdomskliniken samt Åklagarkammaren.

Vad händer på Barnahus?

När en anmälan om att ett barn/ungdom misstänks vara utsatt för ett vålds- eller sexualbrott kommer in till socialtjänsten eller polisen ska samordnaren på Barnahus kontaktas. Samverkansparterna kallas till samråd. Om inte polisanmälan är gjord kan detta göras vid samrådet.

Varje myndighet har ansvar för sin utredning, men i samrådet planeras och samordnas polisens och socialtjänstens utredningar för att skona barnet och säkra rättsprocessen.

När barnet kommer till Barnahus på förhör tar en specialutbildad polis emot i en trygg och barnvänlig miljö. Utredande socialsekreterare och personal från BUP kan följa förhöret i ett rum bredvid för att barnet ska slippa upprepa sin berättelse om övergrepp.

På Barnahus kan även medicinska undersökningar göras.

Anmälningsplikt

Misstänker Du att ett barn är utsatt för ett brott eller far illa - kontakta direkt socialtjänsten. Du som arbetar med barn har anmälningsplikt.

Vilka arbetar på Barnahus?

På Barnahus arbetar samordnarna Stina Hälleblad och Hanna Petersson. Personal från de andra myndigheterna kommer till Barnahus vid samråd och förhör. För råd och konsultation ring eller skicka e-post till samordnarna.

Hur hittar jag till Barnahus?

Barnahuset ligger på Slottsgatan 21 i centrala Nyköping.

Misstänker Du att ett barn far illa?
Om du inte når ansvarig handläggare, kontakta:
Barn- och familjeenheten,
Trosa kommun, tel. 0156-520 00,
alternativt via mejl eller post.

Läs mer om våld och övergrepp på 1177 Vårdguiden

Läs mer om sexuella övergrepp på 1177 Vårdguiden

Barn- och ungdomsmottagningen

Ungdomsmottagningen

Barn- och ungdomspsykiatriska kliniken i Nyköping

Polis
Telefon: 114 14

Socialjouren (efter kontorstid)
Tel: 08-523 038 70