Stöd till dig som är barn/ungdom

Om Du mår dåligt för att dina föräldrar eller någon annan närstående bråkar eller om det finns våld hemma hos Dig så kan Du få hjälp från socialkontoret. Ring och berätta så kan vi hjälpa Dig!

Läs mer

Stöd till dig som utsätts för våld

Socialtjänsten kan erbjuda stöd till Dig som blivit utsatt för hot eller våld i nära relation. Det kan handla om att Du har blivit kontrollerad, kränkt eller slagen. Har det skett tidigare eller händer det nu - kontakta oss!

Läs mer

Stöd till dig som utövar våld

Socialtjänsten kan erbjuda stöd till Dig som har svårt att hantera Din ilska eller aggressioner eller till Dig som har utsatt eller utsätter någon närstående för våld eller hot om våld.

Läs mer

Viktiga telefonnummer & information

Det finns några vanliga varningssignaler som kan tyda på att allt inte står rätt till i en relation. På RFSL: s webbplats finns listan "Är Du utsatt för våld?" med frågor som kan hjälpa Dig att se de vanligaste varningssignalerna.

Läs mer

Här kan Du få hjälp

Vill Du veta mer? Klicka på länken så dirigeras Du vidare till olika organisationer, verksamheter och myndigheter som kan erbjuda information, stöd och hjälp.

Läs mer

Organisationer/myndigheter och sajter

som arbetar med opinionsbildning, utbildning, statistik och information.

Läs mer