Aktiviteter & föreläsningar (tryck på loggan för att läsa info)


Barn och familjeläger sommaren 2017

Utbildningsdag i Norrköping 2017

Utbildningsdag i Valjeviken 2017 
Evenemangslista!

 


Datakurs, smartphone och surfplatta för nybörjare (Seniorer)

Ungdomars erfarenheter av psykiatrisk tvångsvård sökes!

 


Anhörighandboken är en webbaserad handbok med syfte att förmedla kunskap och råd i anhörigfrågor.

 


Nationella läger för unga anhöriga med en demenssjuk förälder


SIP för brukar- och patientorganisationer


Patientnämnden hälsar på hos oss i Trosa kommun


SIP-utbildning för vuxna.

  

Nka lanserar tecknade filmer som handlar om barn som anhöriga i familjer med psykisk ohälsa

 


Lss skolan: artiklar om LSS med olika


Nyhetsbrev 

 Nka:s webbinarier är en mötesplats där man kan få ta del av intressanta föreläsningar via video. Som deltagare kan man se och lyssna på presentatörerna och samtidigt vara interaktiv med möjlighet att ställa frågor via chatt och frågepollar.

 


 Skönlitterära & biografiska böcker om Demens/Alzheimers sjukdom


 Gruppen består av ett kontaktnät av personer, som är intresserade av verksamheten. Gruppmedlemmarna kan vara nyfikna singlar eller sammanboende, där den ena partnern inte kan delta i aktiviteter av t ex hälsoskälStudiepaketet vänder sig i första hand till dig som möter barn och elever med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF) som autismspektrumtillstånd och adhd.

Möjlighet för föräldrar att dela med sig av sina erfarenheter och tips!

 

 

 En fungerande skola för elever med NPF.

 

Inbjudan till öppet möte

 

 
Migrationsskolan har tagit fram webbutbildningar på flera olika språk. Med hjälp av webbutbildningarna vill Migrationsskolan öka kunskapen om demenssjukdomar för både personer som är drabbade av sjukdomen och deras anhöriga.

 
Webutbildning för anhöriga till personer med demenssjukdom

 


Lyssna till en expert om anhörigas rätt mot sjukvården

 

 

 

 

Appen Nollvision: ger dig konkreta mål och tips om hur du kan hjälpa din närstående i svåra situationer och vid beteende förändringar

 

 

Du Anhörig!
Make/maka, partner, förälder, syskon över 18 år eller vän som stödjer eller lever nära en person med psykisk (o)hälsa.
Önska du dela dina erfarenheter och upplevelser med andra

 
Är du anhörig till någon som har eller haft cancer?

 

Träffar för anhöriga till närstående med demens


Föräldrarträffar för dig som har närstående med en neuropsykiatrisk funktionsnedsättning (NPF)

 

 

 

 

En introduktion till hur barn och ungdomar upplever mötet med psykisk sjukdom hos sin förälder och hur det har påverkat dem på gott och ont.

 

 Radioprogram om funktionshinder