Försörjningsstöd, ekonomiskt bistånd

Ekonomiskt bistånd
Tel. vxl: 0156-520 00
Telefontid vardagar kl 13.00-14.00.
Fax: 0156-521 07 

Budget- och skuldrådgivning

Trosa kommun erbjuder kostnadsfri rådgivning i frågor som rör bland annat avbetalningar, budget, hushållsekonomi och skuldsanering. Kommunens budget- och skuldrådgivare ger dig vägledning och stöd i hur du ska få pengarna att räcka till.

Mer om budget- och skuldrådgivning ...

Försörjningsstöd

Försörjningsstöd kan beviljas om det inte finns en annan möjlighet till försörjning. För att få rätt till ekonomiskt bistånd krävs att man har gjort slut på eget kapital och andra tillgångar. Det är också viktigt att man har gjort allt man kan för att lösa sin egen försörjning t ex att man sökt andra bidrag och ersättningar innan.

Dödsboanmälan

När någon avlidit ska en bouppteckning göras. Om tillgångarna i dödsboet inte räcker till begravning och övriga kostnader i samband med dödsfallet kan en dödsboanmälan göras. En bedömning görs då om rätten till bistånd föreligger. Rätten till bistånd föreligger inte om det finns tillgångar i dödsboet som t. ex. fast egendom eller tomträtt.

Kontaktinformation
Pia Ekman
Telefon: 0156-521 06
E-post: pia.ekman@trosa.se