Riksnorm för bidrag

Irina Matchenka
Tfn: 0156-521 94
irina.matchenka@trosa.se

Mia Berglund 
Tfn: 0156-521 03
mia.berglund@trosa.se

Tillsammans med skäliga kostnader för vissa andra behov avgör riksnormen nivån på försörjningsstödet. Beloppen bestäms av regeringen inför varje nytt kalenderår och gäller som miniminivå för de behov som riksnormen ska täcka.

Riksnormen för 2016 - gäller från och med 1 januari 2016 (pdf)