Omprövning

Per-Uno Nilsson
Myndighetschef
Vård och omsorg
Tel: 0156 - 521 22

Sofia Carlström
Biståndshandläggare - Vagnhärad/Västerljung
Tel: 0156 - 520 00
 

Jessica Eriksson
Biståndshandläggare - LSS/SoL
Tel: 0156 - 520 00

Marie Lindquist-Hull
Biståndshandläggare
Tel: 0156 - 520 00
marie.lindquist-hull@trosa.se 

Matilda Nilsson
Biståndshandläggare - Trosa
Tel: 0156-520 00
matilda.nilsson@trosa.se

Sejla Salkic
Biståndshandläggare - LSS/SoL
Tel: 0156-520 00
sejla.salkic@trosa.se

Om ditt behov förändras kan biståndshandläggaren ompröva ditt beslut. Om behovet av hjälp förändras är du skyldig att meddela detta till din biståndshandläggare och då sker en omprövning av din stödinsats. Den kan innebära ändrade stödinsatser eller att insatserna ökar eller minskar i omfattning.
Även om förhållandena inte har förändrats omprövas beslutet normalt en gång per år.