Överförmyndare

Esbjörn Eriksson (M)
Överförmyndare
Tel: 0708-461404
Fax: 0156-520 17
esbjorn.eriksson@politik.trosa.se

Nadja Furuberget Skog
Överförmyndarhandläggare
Tel: 0156-520 82
Fax: 0156-520 17

nadja.skog@trosa.se

Expeditionstid:
Helgfri vardag
kl 10.00-12.00

Besöksadress:
Västra Långgatan 4-5
619 80 Trosa

Överförmyndarverksamheten - en tillsynsmyndighet

Överförmyndaren och dess kontor är en kommunal myndighet som ansvarar för statligt reglerad verksamhet. Överförmyndarverksamhetens främsta uppgift är att utöva tillsyn över vissa slag av ställföreträdarskap. De ställföreträdarskap som står under förvaltningens tillsyn är förmynderskap, godmanskap och förvaltarskap. I många sammanhang är ställföreträdarskap en förutsättning för att samhälls- och rättslivet överhuvudtaget ska fungera.

Överförmyndaren utses av kommunfullmäktige. Den som inte är nöjd med de beslut som fattats av överförmyndaren kan överklaga hos tingsrätten.

Överförmyndare sedan 1 januari 2007 är Esbjörn Eriksson (M) och hans ersättare är Liselotte Jacobsson (S).

Du kan bistå en medmänniska!

Är du intresserad av att bistå en medmänniska som god man eller förvaltare?
Överförmyndaren i Trosa kommun behöver fylla på sitt register med kompetenta ställföreträdare. Kontakta Överförmyndaren för mer information och intervju.

För mer information 
Vem kan få hjälp? 
Uppdragets omfattning 
God man och förvaltare 
Förälder och förmyndare 
Ensamkommande flyktingbarn 
Förvaltarfrihetsbevis 
Blanketter för överförmyndaren