Patientdatalagen

Per-Uno Nilsson
Myndighetschef
Vård och omsorg
Tel: 0156 - 521 22

Sofia Carlström
Biståndshandläggare - Vagnhärad/Västerljung
Tel: 0156 - 520 00
 

Jessica Eriksson
Biståndshandläggare - LSS/SoL
Tel: 0156 - 520 00

Marie Lindquist-Hull
Biståndshandläggare
Tel: 0156 - 520 00
marie.lindquist-hull@trosa.se 

Matilda Nilsson
Biståndshandläggare - Trosa
Tel: 0156-520 00
matilda.nilsson@trosa.se

Sejla Salkic
Biståndshandläggare - LSS/SoL
Tel: 0156-520 00
sejla.salkic@trosa.se

Reglerna för behandling av personuppgifter inom hälso- och sjukvården samlas i patientdatalagen, en lag som trädde i kraft den 1 juli 2008 och ersatte vårdregister och patientjournallagen.

Lagen innebär bland annat att fler vårdgivare får direktåtkomst till varandras journalhandlingar om de uppfyller patientdatalagens krav. Det finns även en reglering om sekretess, vilket innebär att bara den som behöver uppgifterna i sitt arbete inom hälso- och sjukvård får ta del av patientuppgifter.

Mer information om Patientdatalagen finner du på bland annat www.datainspektionen.se