Personuppgiftslagen

Per-Uno Nilsson
Myndighetschef
Vård och omsorg
Tel: 0156 - 521 22

Sofia Carlström
Biståndshandläggare - Vagnhärad/Västerljung
Tel: 0156 - 520 00
 

Jessica Eriksson
Biståndshandläggare - LSS/SoL
Tel: 0156 - 520 00

Marie Lindquist-Hull
Biståndshandläggare
Tel: 0156 - 520 00
marie.lindquist-hull@trosa.se 

Matilda Nilsson
Biståndshandläggare - Trosa
Tel: 0156-520 00
matilda.nilsson@trosa.se

Sejla Salkic
Biståndshandläggare - LSS/SoL
Tel: 0156-520 00
sejla.salkic@trosa.se

Personuppgiftslagen förkortas oftast PuL. Personuppgiftslagen har till syfte att skydda människors integritet när personuppgifter behandlas. Lagen bygger i hög grad på samtycke och information till dig som blir registrerad i ett register.

Behandling av personuppgifter

Vi använder datorstöd/informationsteknologi för behandling av personuppgifter. Vi får aldrig samla och spara mer information än nödvändigt för just ditt ärende. De uppgifter som behandlas är namn, personnummer och adress, utredningar och beslut i sociala ärenden, journalanteckningar rörande genomförda insatser, inkomstuppgifter samt om det behövs för utrednings- eller vårdändamål, uppgifter om din hälsa. Uppgifterna i registret skyddas av sekretess.

Samtycke

Du lämnar ditt samtycke muntligt eller skriftligt till personal inom Vård och Omsorg. Om du inte vill samtycka till registrering av uppgifter eller nekar till komplettering av uppgifter från andra myndigheter kan det påverka din ansökan eller ärende.

Vi lämnar aldrig uppgifter vidare utan ditt samtycke. Vi begär inte heller kompletteringar från andra myndigheter eller liknande utan ditt samtycke. Dock finns det undantag enligt Patientdatalagen om information mellan verksamheter som arbetar med Hälso- och sjukvård. Se vidare Patientdatalagen.

Du har rätt att en gång under kalenderår efter skriftlig undertecknad ansökan ställd till oss få besked om vilka personuppgifter vi har om dig och hur vi behandlar dessa.

Mer information om Personuppgiftslagen finner du på www.datainspektionen.se