Rätt till tolk

Per-Uno Nilsson
Myndighetschef
Vård och omsorg
Tel: 0156 - 521 22

Sofia Carlström
Biståndshandläggare - Vagnhärad/Västerljung
Tel: 0156 - 520 00
 

Jessica Eriksson
Biståndshandläggare - LSS/SoL
Tel: 0156 - 520 00

Marie Lindquist-Hull
Biståndshandläggare
Tel: 0156 - 520 00
marie.lindquist-hull@trosa.se 

Matilda Nilsson
Biståndshandläggare - Trosa
Tel: 0156-520 00
matilda.nilsson@trosa.se

Sejla Salkic
Biståndshandläggare - LSS/SoL
Tel: 0156-520 00
sejla.salkic@trosa.se

  • Du har rätt att begära tolkhjälp om du inte talar svenska eller förstår svenska.
  • Du kan begära att få beslutet översatt.
  • Om du är synskadad kan du begära att få beslutet uppläst.
  • Rätt till tolk har också du som är allvarligt hörsel- eller talskadad.
  • Rätt till tolk är en kostnadsfri service.